Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Camera HD-TVI HD1080P Bán cầ̀u (dome) Hồng ngoại 50m DS-2CE56D0T-IT3

1,450,000₫

Camera HD-TVI HD1080P Thân trụ (bullet) Hồng ngoại 80m DS-2CE16D0T-IT5

1,710,000₫

Camera HD-TVI HD1080P Thân trụ (bullet) Hồng ngoại 50m DS-2CE16D0T-IT3

1,510,000₫

Camera HD-TVI HD1080P Bán cầu (dome) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE56D0T-IR

1,150,000₫

Camera HD-TVI (vỏ nhựa) HD1080P Bán cầu (dome) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE56D0T-IRP

1,020,000₫

Camera HD-TVI (vỏ nhựa) HD1080P Thân trụ (bullet) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE16D0T-IRP

1,020,000₫

Camera HD-TVI HD1080P Thân trụ (bullet) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE16D0T-IR

1,150,000₫

Camera HD-TVI HD720P Thân trụ (bullet) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE16C2T-IR

1,200,000₫

Camera HD-TVI (vỏ sắt) HD720P Bán cầu (dome) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE56C2T-IRM

1,250,000₫

Camera HD-TVI HD720P Thân trụ (bullet) Hồng ngoại 80m DS-2CE16C0T-IT5

1,250,000₫

Camera HD-TVI HD720P Thân trụ (bullet) Hồng ngoại 40m DS-2CE16C0T-IT3

1,120,000₫

Camera HD-TVI HD720P Bán cầu (dome) Hồng ngoại 40m DS-2CE56C0T-IT3

1,120,000₫

Camera HD-TVI HD720P Thân trụ (bullet) Hồng ngoại 20m DS-2CE16C0T-IR

690,000₫

Camera HD-TVI (vỏ nhựa) HD720P Bán cầu (dome) Hồ̀ng ngoại 20m DS-2CE56C0T-IRP

590,000₫

Camera HD-TVI HD720P Bán cầu (dome) Hồng ngoại 20m DS-2CE56C0T-IR

690,000₫

Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại 40m ngoài trời 5MP DS-2CE56H1T-IT3Z

3,870,000₫

Camera HD-TVI thân trụ hồng ngoại 40m ngoài trời 5MP DS-2CE16H1T-IT3Z

3,940,000₫

Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại 40m ngoài trời 5MP DS-2CE56H1T-IT3

2,290,000₫

Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại 40m ngoài trời 5MP DS-2CE16H1T-IT5

2,650,000₫

Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại 20m ngoài trời 5MP DS-2CE56H1T-ITM

1,930,000₫