Giỏ hàng (0)

Tuyển dụngCông ty luôn có nhu cầu tuyển dụng để mở rộng và phát triển, những vị trí tuyển dụng thường xuyên như sau:
1. Kỹ sư thiết kế mạch điện tử
2. Nhân viên thi công - lắp đặt thiết bị điện nhà thông minh
3. Nhân viên thiết kế, đồ hoạ, webserver, lập trình Android, iOS...